Interviju za novinar.rs

Gavrilović: Meritokratski sistem ODMAH jer “ONI KOJI MIRNU REVOLUCIJU ČINE NEMOGUĆOM, NAPRAVIĆE NASILNU REVOLUCIJU NEIZBEŽNOM”

Vladavina naroda – demokratija je čista prevara.

Zamislite kada bi vladalo 7 milijardi, ko bi onda radio?

Gavrilović: Meritokratski sistem ODMAH jer "ONI KOJI MIRNU REVOLUCIJU ČINE NEMOGUĆOM, NAPRAVIĆE NASILNU REVOLUCIJU NEIZBEŽNOM"
Piše: Živojin Gavrilović

U naučnim krugovima se sve manje i upotrebljava ovaj termin i poistovećuje sa vladavinom prava (demokracija=vladavina prava) a to je nešto drugo.


Hrišćanskom narodu (koji je navikao da pamti kroz noge i ruke) je demokratija navučena kao svraki gaće i mora najpre da odbaci te usrane gaće i da uvede novi meritokratski sistem sa drugačijom organizacijom društva.

Ko misli da može da vlada preko predstavnika (politicčkih partija ili satelita), taj nije normalan.


Ne možemo da ostvarimo svoja prava preko advokatskog predstavnika koga debelo plaćamo a kamoli preko nekog političkog šljama izabranog glasanjem.

Posle svega, pozivam građane, iz matice i dijaspore, na konsenzus oko ponudjenog Akcionog plana jer u Srbiji ne postoje politički subjekti, organizacije, udruzenja,pokreti, sindikati, NVO, fb grupe… koji su spremni i sposobni za korenite sistemske promene.

Image by engin akyurt from Pixabay

A K C I O N I PLAN:

1. Sprovođenje REFERENDUMA (DIGITALNIM izjasnjavanjem) na kojem bi se građani izjašnjavali imeđu (dosadašnjeg) partokratskog i novog MERITOKRATSKOG sistema koji garantuje:
1.1. Uspostavljanje OPŠTE SKUPŠTINE (u pasivi) koja će odlučivati o bitnim pitanjima za narod i džavu. Sastav opšte skupštine sačinjava 2/3 većine punoletnih građana Srbije.
1.2. Formiranje DRŽAVNOG SAVETA – najvišeg organa izvršne i delom zakondavne vlasti. Državni savet će biti sastavljen od stručnih i sposobnih ljudi iz različitih oblastii. Njihova stručenost će se oceniti na osnovu prethodnog angažovanja i postignutih rezultata a odlučujuće će biti njihova ponuda za rešavanje problema u određenim oblastima kroz određeno vreme i motivaciju za uspešno realizovan projekat.
1.3. Državni savet će, nakon referenduma, odmah raspustiti Narodnu skupštinu i Vladu i, sa vojskom i policijom, blokirati svaki pokušaj kriminala, haosa i politizacije preduzetnih mera. Posle toga će formirati vladu od eminentnih, nekompromitovanih stručnjaka koji do sada nisu bili ni na jednom političkom položaju, rukovodećim i javnim funkcijama u partokratiji. Nova vlada će (po dubini) formirati opštinske vlade sa predsednikom vlade i 8-12 članova opštinske vlade – sve u zavisnosti od veličine i specifičnosti opštine a predsednik opštinske vlade će odrediti predsednike, organizacijsku strukturu i način rada mesnih zajednica i obezbediće funkcionisanje lokalne samouprave, uvažavajući TERITORIJALNO-MESNI princip nadleženosti i odgovornosti, momentalnim ukidanjem svih vidova nepotizma i kronizma.
1.4.Za kratko vreme uspostavljanja nove organizacije društva i države, komandant vojske i policije će biti pod neposrednim rukovodstvom generalnog koordinatora Državnog saveta ili onoga koga on ovlasti iz rukovodstva državnoh saveta.

2. Vlada bi imala sledećih 8 (načelnih) resora: Ekonomije i rada; Finansija; Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Zdravstva i socijalne politike; Prosvete, nauke, kulture i sporta; Pravosuđa; Vojske i policije; Spoljnih poslova.
Vlada bi odgovarala Državnom savetu, na kome bi SVAKE NEDELJE podnosila izveštaj o svom radu. Vlada će raditi u nekom odgovarajućem a trenutno neiskorišćenom prostoru neke od državnih firmi, a takvih sada ima mnogo.

3. Članovi vlade bi se birali isto kao i svi rukovodici i nosioci menadžerskih i javnih funkcija po dubini:
3.1. STALNO OTVORENIM JAVNIM KONKURSOM (bez ikakvih diskrecionih odluka pojedinaca i interesnih grupa), tako što bi kandidati podnosili svoju prijavu sa CV-jem Državnom savetu ili neposredno podređenom nivou hijerarhijske organizacijske strukture. Npr. za izbor predsednika MZ podneće opštinskoj vladi. Ovaj način će omogućiti rotaciju i smenu i u slučajevima kada lice izvršava solidno funciju ali se u međuvremenu (kroz stalno otvoren konkurs) pojavi lice sa boljim projektom.
3.2. Na osnovu ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA i predloga pojedinaca i grupe građana preko nezavisnih medija
3.3. Na osnovu KONTROLA nadređenih nivoa (u okviru nove organizacijske strukture), internih i ekstrenih inspekcija i komisija za kontrolu standarda poslovanja i
3.4. Različitim oblicima izbora posle dvogodišnje implementacije MERITOKRATSKOG sistema.

Gavrilović: Meritokratski sistem ODMAH jer “ONI KOJI MIRNU REVOLUCIJU ČINE NEMOGUĆOM, NAPRAVIĆE NASILNU REVOLUCIJU NEIZBEŽNOM”

4. Vlada bi sa radom počela ODMAH, primenjujući Ustav i važeće zakone Republike Srbije, osim u izuzetnim slučajevima koji su izričito navedeni u ovim ultimativnim zahtevima. Njen glavni zadatak bi bio da hitno normalizuje stanje u zemlji, što se naročito odnosi na omogućavanje stanovništvu egzistencijalnih prava: prava na život, rad, ishranu, grejanje, lečenje i školovanje. Odmah se mora napraviti analiza ispravnosti hrane, lekova i stanja životne sredine i o tome hitno obavestiti javnost. Takođe, vlada mora sve državne institucije koje su državi neophodne naterati da rade, što se naročito odnosi na zdravstvo, policiju, tužilaštva i sudove. Ostale, koje nisu potrebne, biće demontirane ili prilagođene novom MERITOKRATSKOM sistemu.

5. Smernice za rad vlade na polju ekonomije, socijalnih pitanja, procesuiranja svih vrsta kriminala, korupcije, revizije spornih privatizacija, štetnih međunarodnih sporazuma, ukidanja privilegija političara, konfiskacije kriminalno stečene imovine i njeno prebacivanje u socijalne fondove, ograničenje enormno visokih penzija i plata na razuman nivo i slično, biće utvrđene na redovnim sedmičnim zasedanjima vlade.

6. U okviru implementacije novog sistema, vlada će uraditi još i sledeće:

  – Dvogodišnju blokadu delovanja političkih partija i njihovih satelita
– Da konačno, otvori, na uvid javnosti, SVA TAJNA DOSIJEA i da procesuira sve one za koje se tako utvrdi da su se ogrešili o zakone, te da se istima doživotno zabrani svako bavljenje politikom, javnim i državnim delatnostima i nacionalizuje svo bogatsvo stečeno korupcijom i kriminalom.
– Da potpuno očisti od partijskih poslušnika, i ko zna sve čijih lobista, javne informativne servise, RT Srbije i RT Vojvodine. To znači da iz istih treba otpustiti SAV novinarski i urednički kadar i većinu tehničkog kadra i na njihova mesta dovesti mlade i neiskvarene ljude SA BIROA, posto sama činjenica da se isti nalaze tamo svedoči o tome da nisu ničiji poslušnici. Njih tamo ima i vise nego što je potrebno, a dovoljno su lepi i pametni da se brzo uklope u posao ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA.
– Zabraniti (posle dvogodišnje blokade delovanja političkih partija) učešće na izborima svim ličnostima koje su bilo kada, tokom svog života, bile na nekim partijskim, državnim ili javnim političkim ili stranim nevladinim funkcijama. Zabraniti svako drugačije finansiranje partija, pokreta i svih ostalih političkih subjekata koji se pojavljuju na izborima, osim od redovnog iznosa članarine iz džepova sopstvenih članova. Strogo istima zabraniti svako finansiranje iz inostranstva.
Nevladinim organizacijama uvesti OBAVEZU da uvek prilikom svakog javnog isticanja svog naziva moraju jasno i vidljivo da napišu ko ih finansira i koliki iznos novca su dobili u toku zadnjih godinu dana od svakog finansijera ponaosob.

,,ONI KOJI MIRNU REVOLUCIJU ČINE NEMOGUĆOM, NAPRAVIĆE NASILNU REVOLUCIJU NEIZBEŽNOM“ (Dž. F. Kenedi, govor diplomatama iz Latinske Amerike u Beloj kući, 13. marta 1962. godine)

Živojin Gavrilović

Izvor: novinar.rs

Scroll to Top