Category: Uncategorized

BLOG

Pozivamo sve gradjane, iz matice i dijaspore, na konsenzus oko ponudjenog Akcionog plana jer u Srbiji ne postoje politicki subjekti,organizacije,udruzenja,pokreti,sindikati,NVO,fb grupe… koji su spremni i sposobni za korenite sistemske promene.

BLOG?

Pilot projekat i praktican primer moguceg uvodjenja Meritokratskog sistema u Srbiji 2007/2008. godine A K C I O N I   PLAN: 1. Sprovođenje REFERENDUMA (DIGITALNIM izjasnjavanjem) na kojem bi se građani izjašnjavali imeđu (dosadašnjeg) partokratskog i novog  MERITOKRATSKOG sistema koji garantuje: 1.1. Uspostavljanje OPŠTE SKUPŠTINE (u pasivi) koja će odlučivati o bitnim pitanjima za narod […]

Read More

Comments Off on BLOG?

BLOG

A K C I O N I   PLAN: 1. Sprovođenje REFERENDUMA (DIGITALNIM izjasnjavanjem) na kojem bi se građani izjašnjavali imeđu (dosadašnjeg) partokratskog i novog  MERITOKRATSKOG sistema koji garantuje: 1.1. Uspostavljanje OPŠTE SKUPŠTINE (u pasivi) koja će odlučivati o bitnim pitanjima za narod i džavu.Sastav opšte skupštine sačinjava 2/3 većina punoletnih građana Srbije. 1.2. Formiranje DRŽAVNOG […]

Read More

Comments Off on BLOG